Binnen de methode belastbaarheidsmanagement is de bedrijfsarts een specialist, welke geconsulteerd kan worden, om een bijdrage te leveren aan het re-integratie traject. In principe formuleert de werkgever samen met de belastbaarheidsmanager de vraagstelling voor de bedrijfsarts. De belastbaarheidsmanager controleert de terugkoppeling en bespreekt deze weer met u.
De spreekuur tijd is inclusief de planning, uitnodigen, verwerken terugkoppeling,
voorbespreking en verslaglegging en exclusief eventuele reistijd en -kosten.
 
Het spreekuur bij de bedrijfsarts wordt ook gebruikt om vast te stellen of er sprake is van gezondheidsklachten welke gerelateerd zijn aan een verstoorde arbeidsrelatie. De uitkomst van dit spreekuur is er op gericht om een uitspraak te krijgen of de STECR richtlijn van toepassing is.