De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat de werkgever rond de 6eweek van verzuim een probleemanalyse dient te laten opstellen door de arbodienst.
Het doel van de probleemanalyse is om inzicht te krijgen in de oorzaak van de beperkingen en welke stappen ondernomen kunnen worden om het re-integratie doel te bereiken.
 
Binnen de methode belastbaarheidsmanagement is in de periode vooraf gaand aan de 6eweek al heel veel informatie verzameld en zijn acties vastgelegd in het dossier. De probleemanalyse is in dat kader dan ook ,veelal een formalisering door de bedrijfsarts van het voorgestelde beleid.
 
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ter voorkoming van sancties van het UWV is in overleg met de werkgever  toch besloten om deze actie uit te voeren.
 
Ter voorbereiding op het opstellen van de probleemanalyse zullen wij een aantal vragen stellen, welke in het document worden vastgelegd. Uw visie op de reintegratie wordt daarin ook gevraagd.
 
Als u de opdracht wilt geven voor het opstellen van de probleemanalyse middels het plaatsen van deze “ bestelling “ zullen wij met de voorbereiding starten en uw medewerker uitnodigen voor een gesprek met de bedrijfsarts. In voorkomende gevallen combineren we dat met een regulier spreekuur. Dit wordt vooraf met u afgesproken.
 
Telefonisch opstellen van de probleemanalyse
Indien uw medewerker niet mobiel is of er andere redenen zijn waarom u medewerker niet op gesprek kan komen, wordt in uitzonderlijke gevallen, het gesprek telefonisch gedaan. De kosten voor het opstellen van de probleemanalyse zijn daarbij gelijk,  omdat de tijdsreserverng in de agenda van de bedrijfsarts gelijk blijft, zo ook de schriftelijke uitwerking. 
 

Bezig met laden...