De FML (functionele mogelijkheden lijst) is een document wat door het UWV is voorgeschreven om duidelijkheid te krijgen over de beperkingen c.q. functie mogelijkheden van de betrokkene. In de praktijk dient de FML als voorbereiding voor het arbeidsdeskundig onderzoek.
Het opstellen gebeurd aan de hand van een gesprek met uw medewerker. Het is voor de arts makkelijker om objectief te mogelijkheden te beoordelen als deze uw visie op mogelijkheden van betrokkene kent. Dit kan alleen als iemand probeert taken uit te oefenen. U kan dan aangeven wat u goed en niet goed vindt gaan.  
Bezig met laden...